Yazılım Çözümleri

Yazılım Çözümleri
Sürdürülebilir finans kaynakları yaratmak ve uzun soluklu bir marka olmak isteyen tüm firmalar teknolojik gelişmelere ayak uydurmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin içerisinde e-ticaret oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Türkiye’de internetin yaygınlaşmasına paralel olarak gelişen e-ticaret pazarı bulunmaktadır. Ülkemizin şuan genç nüfusu, dinamik yapısı ile 46 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Toplam nüfusun neredeyse %58’ine denk gelen kullanıcı sayısı, Türkiye’yi e-ticaret alanında önemli bir oyuncu yapmaktadır.
Ülkemizde e-ticaret hacmi son 4-5 yıllık zaman dilimi içerisinde ortalama %34 civarı büyümüştür. Pazarın büyümesi perakende e-ticaret hacmini doğrudan etkilenmiştir. Finansal olarak ise e-ticaret pazarımız yıllık 17.5 milyar TL’lik bir getiri yaratmıştır.
Dünyada ülkeler bazında akıllı telefon kullanımı %60’dır. Türkiye de ise bu oran 2016 yılında %65 olarak tespit edilmiştir ve dünya ortalamasının üzerine çıkmıştır. Akıllı telefonlar üzerinden e-ticaret yapılan oradan ise %19 seviyelerindedir. Bu oran dünya ortalamasında ise %40 seviyelerindedir. Dolasıyla pazar hala doygunluk seviyesinde değildir ve gelişimi giderek hızlanmaktadır. Gelecek planlarını vizyonel olarak geliştirmek isteyen tüm firmaların sektör fark etmeksizin e-ticaret pazarı içerisinde olması gerekmektedir.
Firmalar için e-ticaret; B2C (Business to customer-Firmadan Son Tüketiciye), B2B (Business to business- Firmadan Firmaya), C2B (Consumer to Business- Son Tüketiciden Firmaya), C2C (Consumer to Consumer- Tüketiciden Tüketiciye) olmak üzere 4 farklı şekilde yapılabilir. Yazılım çözülümleri bu farklı kategorilere göre oluşturulmalıdır.
E-ticaret yapan firmalar rekabet piyasası içerisinde bir çok avantaja sahip olabilirler. Ürünleri ve hizmetlerini geniş bir coğrafyaya tanıtacak yeni bir kanal oluştururlar ve klasik ticaret anlayışına farklı bir bakış açısı getirebilirler. Erişilebilecek kişi veya firma sayısını yüz yüze görüşmelerinin kat ve kat üzerine çıkabilirler. Böylelikle daha detaylı bilgi verebilir ve kendilerini aktarabilecekleri bir platforma sahip olurlar. Stok kontrollerini, üretim süreçlerini ve eleman gücünü daha nitelikli kullanabilir. Reklam maliyetlerini daha nitelikli kullanarak iletişim için bütçeyi doğru yönetebilirler.
Dünya e-ticareti her yıl %8,5 büyürken, Türkiye e-ticaret pazarı %3,5 seviyelerinde gelişim göstermektedir. Firmaların kendine has ihtiyaçlarını karşılayabilen, nitelikli çözümler sunun Toromedya ekibi ile talebinize en uygun yazılım çözümü yaratılabilir.

Comments

İlginç Bulabileceğiniz Daha Fazla Yazılarımız